Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

-Data, ja!

Vi har en plan ..
Den kalles eHemne - og den handler om bruk av data. Hemne er en av de aller første kommunene i Norge som har laget en slik plan. Vi tror at gjennom riktig bruk av data kan vi styrke lokalt næringsliv, forbedre de offentlige tjenestene og rett og slett gjøre Hemne til ei enda bedre bygd å bo i.
Bredbånd
Hemne har kommet langt i utbygging og bruk av bredbånd. Dette danner ryggraden i arbeidet med data. Nå skal det bygges ut mot Vinjeøra og Hellandsjøen, og målet er å nå alle områder av bygda.
Les mer >>
Kontaktregister

Som et tiltak i eHemne-planen ble det laget et register over bedrifter og foreninger i Hemne.

Foreningsregisteret er i desember 2011 flyttet over til Hemneportalen.
www.hemneportalen.no/forening

Logo Hemneportalen

Les mer >>

Hemneportalen  

Det er planlagt å opprette en Hemneportal. Dette blir inngangssiden til Hemne, der du klikker deg fram til informasjonen du ønsker.

Hemneportalen ble lansert 17. mai 2011.

Logo Hemneportalen
Les mer >>

 

Legge trekkrør
Det skal inngås avtaler mellom alle som legger rør som sikrer at det alltid legges ned trekkrør. I slike trekkrør kan en senere trekke inn fiberkabler som gir bredbånd til folket..
Les mer >>
Kulturkalender
I kultur-kalenderen skal det presenteres alle slags aktiviteter, møter, idrettsarrangementer, konserter, basarer osv. Da vet alle hva som foregår.
Les mer >>
Kurs/møteplan for IKT

For at næringslivet skal ta riktige beslutninger legges det opp til en samordning av kompetanseutvikling i lokale bedrifter.
Les mer >>