Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
A. Hemneportal

A. Etablering av Hemneportalen

Pådriver: Svein Waade, WIS AS

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Hemneportalen skal gi innbyggere og andre en enkel og effektiv tilgang til alle elektroniske tjenester som er knyttet til Hemne. Portalen vil ha en del egne tjenester, men hovedsaklig hente fra eller linke til tjenester på andre nettsteder. Den skal bli et lokalt samlingssted på Internett.

 

Innhold på web-portalen
En må sørge for å legge inn innhold som gjør portalen attraktiv. Hvis en lykkes vil folk sette den som sin startside, bruken øker og portalen vil stadig bli bedre.

 

Felles innhold

 • Nyheter: Disse kan manuelt eller automatisk hentes fra flere kilder (eks. avisene, kommunen, bedrifter, lag og organisasjoner
 • Kalender: Dynamisk oversikt over alt som skjer i Hemne til en hver tid
 • Været: Enkel tilgang til værmelding for kommunen
 • Flo og fjære
 • Felles billedarkiv: Mulighet for å søke i kommunens bildearkiv
 • Privat bildearkiv: Mulighet at alle kan lage sine egne private album og laste inn egne bilder. Mulighet for å dele med andre
 • Diskusjonsforum: Forskjellige områder
 • Chat-mulighet
 • Politikk: Prøve å engasjere folk i beslutninger som angår oss alle. Legge ut saker, bakgrunnsopplysninger, argumenter, diskusjon
 • Kart: Mulighet for å vise kart med forskjellige tema (ledningskart, eiendomskart, turkart)
 • Lokalhistorie: Tilgang til register over gårder, personer, stedsnavn i Hemne
 • Ressurser: Søkbar oversikt over ressurser som er tilgjengelig i kommunen. Dette kan være spesielt utstyr (kraner, gravemaskiner, fargeskrivere) eller tjenester (dykkere, oversettere)
 • Markedsplass: Mulighet for å legge ut tjenester/produkter som ønskes solgt/kjøpt

Næringsliv

 • Søkbar oversikt over alle bedrifter i Hemne
 • Netthybler til bedrifter som ikke har behov for eget nettsted
 • Oversikt over ledige lokaler
 • Oversikt over gode idéer til næringsvirksomhet i kommunen

Kultur og fritid

 • Søkbar oversikt over alle lag/organisasjoner i Hemne
 • Netthybler til lag/organisasjoner som ikke har behov for eget nettsted

Turisme

 • Oversikt over alle aktiviteter som er tilgjengelige
 • Mulighet for å booke pakker eller enkeltaktiviteter
 • Mulighet for å sette sammen egne pakker og få en pris

Tilpasses den enkeltes behov
For å gjøre portalen mer attraktiv bør det være mulighet til å skreddersy startsiden etter egne ønsker. Dette krever at nettstedet kjenner igjen brukeren og lager nettsiden med det som er interessant for brukeren.

 

Knytte til andre portaler
Hvis det kommer andre portaler i regionen, kan det være aktuelt å knytte seg til slik ved at data i Hemneportalen gjøres tilgjengelig for andre.

 

Drift
En må søke å få til at portalen i størst mulig grad automatisk henter fra andre nettsteder og dermed trenger minimalt med vedlikehold. Det trengs trolig en person som tar seg av daglig drift. Denne stillingen kan knyttes til kommunen eller til en avis. Det må være en styringsgruppe som evaluerer bruken og arbeider for å tilby innhold og tjenester som gjør at portalen benyttes mest mulig.

 

Økonomi
Antar at en skal kunne få opp en del standard funksjonalitet for rundt kr. 50.000,-. Det må arbeides med design, og setter av kr. 20.000 til dette. For å dekke ønskene som er satt opp må det utvikles nye løsninger. Det settes opp kr. 100.000,- til utvikling av spesialløsninger. Det er dermed behov for rundt kr. 170.000 for å få etablert portalen fullt opp.

 

Antar kr. 50.000,- i årlige kostnader til servere og lisenser og kr. 50.000,- i lønnskostnader til ansvarlig. Inntekter er knyttet til

 • Salg av annonseplass
 • Salg av netthybler til bedrifter
 • Provisjon av salg av turistpakker

Antar årlige inntekter på kr. 50.000. Antar dermed et behov for kr. 50.000,- i årlig driftstilskudd.