Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
A. Utbygging 1

A. Utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

I en utbygging til Vinjeøra og Hellandsjøen vil stamnettet bli et radiobasert 55 Mbit/s samband som pr. dato er oppgraderbar til 255 Mbit/s. For Vinjeøra og Svanem skole vil det være aktuelt med 2 Mbit/s radioforbindelse fra HemneNett AS. Ved behov vil det kunne settes opp en radioenhet som gir 8 Mbit/s datakapasitet til skolene.

 

Vinjeøra
HemneNett bygger i disse dagene ut en basestasjon på Dalumsfjellet. Fra denne stasjonen er det utredet følgende mulighet for Vinjeøra:
· Første hopp fra Dalumsfjellet til mast i Sødalen 55 Mbits
· Andre hopp fra Sødalsmasten til Geilhaugen på Vinjeøra 12 Mbits OFDM

 

Hellandsjøen
Her kan en også bygge videre fra Dalumsfjellet via Sollikammen og dekke deler av Hellandsjøen. Her er det også til vurdering en ny teknologi som blir vurdert opp mot radio, dette er bruk av VLAN i fibernettet til BaneTele og uttak på Hellandsjøen for videre distribusjon via Radio til sluttkundene.

 

Kostnader og tidsplan
En foreløpig kalkyle basert på tilbud fra Nera viser en samlet kostnadskalkyle på kr. 1.385.000,- for utbygging av Vinjeøra og Hellandsjøen. Denne utbyggingen kan gjennomføres med et samlet offentlig tilskudd på om lag kr. 400.000,-, med om lag halvparten til hvert av områdene. Tilskuddet er nødvendig fordi kundegrunnlaget (muligheten for inntjening) er for liten i forhold til utbyggingskostnadene. Hellandsjøen bør bygges ut i 2003 og Vinjeøra i 2004.