Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
B. Trekkrør

B. Lage retningslinjer for legging av trekkrør ved all utbygging

Pådriver: Oddbjørn Berg, kommunalssjef Hemne kommune

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Når noen graver i bakken skal man samtidig gjøre klart for bredbånd i området. Det bør være et prinsipp at det legges ekstra rørkapasitet i fremføringsveien (for eksempel rør til trekking av fiberkabel) - enten til bruk for kommunen selv eller for salg til andre aktører.

 

Det er viktig at kommunen i større grad engasjerer seg i koordinert planlegging og utbygging av fremføringsveier for å sikre lokalsamfunnets interesser. Dette gjelder uavhengig av hvordan organiseringen av selve utbyggingen skjer; i regi av markedet, av kommunen selv eller i form av et samarbeid mellom næringsliv og kommune. Kommunen bør ta en aktiv koordinerende rolle av prosessen med å gi tillatelse for utbygging av fremføringsveier, men det trengs retningslinjer for oppfølging og finansiering av ekstrakostnad.

 

Framdrift

Retningslinjene er under utarbeidelse og vil bli behandlet i kommunestyret 4. mai 2004.