Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
C. Kontaktregister

C. Ta i bruk lokalt kontaktregister på Internett

Pådriver: Egil Hoem, Kultur og næringssjef Hemne kommune

Dette er et prioritert tiltak.

Alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater skal ligge inne i kontaktregisteret med informasjon om adresser, åpningstider, produkter og tjenester. Det vil være en ansvarlig redaktør for registrene.

Sende ut meldinger
Bestemte brukere skal kunne få tilgang til å sende meldinger til alle eller utvalgte kategorier i registeret. Systemet vil i meldingen be om bekreftelse på at meldingen er lest. Hvis slik bekreftelse ikke er gitt bør systemet selv purre på e-post, fax og SMS og til slutt melde fra om hvem som ikke har bekreftet mottak. Det skal være mulig å se status for utsendte meldinger.

Automatisk oppdatering
Systemet kan settes opp til å sende ut melding om at brukere må sjekke egne opplysninger innen en frist. De som ikke bekrefter at egne data er korrekte vil bli purret av systemet. Det bør være enkelt å legge ut felter som skal fylles ut, og la systemet sørge for at alle går inn og registrerer ønsket informasjon.

Manuell oppdatering
Kommunen kan kontrollere/oppdatere informasjon om lag og organisasjoner som søker om kulturmidler. For disse blir det da garantert en oppdatering i året. Andre organisasjoner må det antakelig tas en dugnad på å ringe til. (Brev har en tendens til ikke å bli besvart).

Dersom oppdatering skal skje en gang i året, vil dette anslagsvis ta 8 dager for hele registeret. Registeret skal være i aktiv bruk i løpet av 2003.

Framdrift

Bedriftsregisteret er nesten helt ajour, men det gjenstår noe. Det er tilgjengelig på ehemne.no, og ved å legge opp lenke fra kommunens hjemmeside; www.hemne.kommune.no, kan dette være i bruk fra 1. april 2004.

Oversikt over lag/organisasjoner. Det gjenstår å ajurføre etter at søknader om kulturmidler er kommet inn 1. april 2004. Ved å legge opp lenke fra kommunens hjemmeside, kan registeret være i bruk før 1. juni 2004.