Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Presse

Endret: 17.11.2003

13.02.2003 Mot et elektronisk Hemne

Artikkel i lokalavisa Søvesten

27.03.2003 Lokalt kontaktregister

Søvesten har 27.03.2003 en artikkel om eHemne og arbeidet med lokalt kontaktregister for Hemne.