Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

C. Utbygging 2

Endret: 17.11.2003

C.Utbygging av bredbånd i hele kommunen

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

 

Det er fortsatt tettsteder i Hemne som er uten tilbud om bredbåndstilkopling, for eksempel Heim og Gjengstø, og det er også spredt bosetting som står uten tilbud. Det vil bli utarbeidet en plan for hvordan man kan gi et bredbåndstilbud til alle som etterspør det, og hva som kreves av offentlig tilskudd for utbygging av infrastruktur. Planen skal være ferdig i løpet av 2003.