Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Detaljer

Endret: 02.05.2007

HemneNett AS

Hemne kommune, Hemne Kraftlag BA og Sparebanken Hemne har sammen stiftet det lokale brebåndsselskapet; HemneNett AS.

Selskapets formål er å bygge ut og stå for driften av et lokalt bredbånd datanettverk med utgangspunkt i Hemne kommune.

Visjonen til selskapet er å bli den mest betydningsfulle lokale infrastruktureier og tjenestetilbyder i brebåndssammenheng i det definerte geografiske området innen 2003.

Bredbånd fra HemneNett er i dag begrenset til Kyrksæterøra sentrum (fri sikt til Myrafjellet). HemneNett vil i løpet av kort tid installere 2 nye sendere som vil utvide dekningsområde mot Storoddan. Les mer på: http://www.HemneNett.no/annet/dekning.asp

Hemne SkoleNett

Hemne kommune har søkt om midler gjennom HØYKOM-programmet til utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Svanem skole. Ved en positiv avgjørelse vil HemneNett utvide sitt dekningsområde til også å omfatte Vinjeøra og Svanem (Hellandsjøen). Dette medfører at også bedrifter og privatpersoner i området får tilbud om bredbåndsforbindelse.

Skolene har allerede systemløsningen på plass. Både med maskiner i nett på skolene, og med skolene koblet i felles nett. På Sodin skole står skolenettets servere, grendeskolene er i dag knyttet til skolenettet via ISDN (128 kbit/s).

For Vinjeøra og Svanem/Stamnesdalen skole vil det være aktuelt med bredbånd basert på radioforbindelse fra HemneNett.

Ryggraden i nettet til HemneNett er et radiobasert stamnett på 155 Mbit/s som pr. dato er oppgraderbar til 310 Mbit/s. Ut til hver enkelt kunde monteres det en radioenhet på 3 Mbit/s, noe som gir en datakapasitet på 2 Mbit/s. Ved behov vil det kunne settes opp kundeenheter med en radiokapasitet på 12 Mbit/s (8 Mbit/s data). Utstyret sender på en konsesjonsbelagt frekvens (3,5 Ghz lisensiert frekvens), noe som gjør at ingen kan forstyrre/lytte på sambandet.

I en utbygging til Vinjeøra og Svanem/Stamnesdalen vil stamnettet bli et radiobasert 55 Mbit/s samband som pr. dato er oppgraderbar til 255 Mbit/s. På hver skole vil det bli montert en radioenhet på 3 Mbit/s, noe som gir en datakapasitet på 2 Mbit/s. Ved behov vil det kunne settes opp en radioenhet på 12 Mbit/s (8 Mbit/s data)

Sodin skole benytter kommunens 6 Mbit/s Internettforbindelse (fiber).

Løsningen kan derfor innpasses i Nasjonalt Læringsnett (IKT i norsk utdanning – plan for 2000-2003), herunder at:

  • Skoler med færre enn 100 elever skal ha tilgang med en datasignaliseringshastighet på fortrinnsvis 4 Mbit/s, men minimum 2 Mbit/s. Det skal være mulig å oppgradere hastigheten til minimum 5 Mbit/s innen 2 år.
  • Skoler med flere enn 100 elever skal ha tilgang med en datasignaliseringshastighet på minimum 5 Mbit/s. Det skal være mulig å oppgradere til minimum 10 Mbit/s innen 2 år.