Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Ordliste

Endret: 21.11.2003

Ordliste

Her finner du en oversikt over ord som er mye brukt i dataverden.

 

 

 

Alfakrøll:

Spesialtegnet @, som særlig brukes i e-post adresser. Kalles også krøllalfa og snabel-a.

Bokmerke: (også kalt favoritter) Avmerket Internett-adresse (URL) som er lagret lokalt i en brukers nettleser
Brannmur:

Sikkerhetsmekanisme i form av en datamaskin eller program som hindrer uvedkommende i å nå adgangsbegrensede data.

Båndbredde:

Mål for hvor store datamengder et datanett kan transportere pr. tidsenhet.

Database: Et program for arkivering av og søking i data.
E-post(eng: e-mail):

Elektronisk post. Korrespondanse i form av digital informasjon som overføres mellom to eller flere brukere på et e-post. Består av et brukernavn, tegnet @ og navnet på serveren e-posten sendes fra, f.eks: ola.nordmann@nextel.no

Fil(eng: file):

Navngitt sett med data som lagres eller behandles som en enhet. Dokumenter, programmer, og alt annet som opptar lagringsplass på en harddisk går under betegnelsen "filer".

Lenke(eng: link): 

Ord eller setning som fører brukeren videre til en annen side. Er ofte merket med en annen farge enn hovedteksten og gjerne understreket.

Modem:         Innretning som omformer datamaskinens elektriske impulser til pipetoner slik at man kan sende data over en telefonlinje. Modemet i andre enden omformer så pipetonene til elektriske impulser igjen.

Surfe:           

 Planløs eller målrettet informasjonssøking på Internett via Internett brukes søkeverktøy som f.eks. Altavista, Excite eller Yahoo
URL:              En adresse til en side på nettet.