Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Internett

Endret: 21.11.2003

Hva er egentlig internett

 

 

På samme måte som det norske telenettet er knyttet opp sammen med andre lokale nettverk til et felles, globalt telenett, er lokale Internett bundet sammen til det store, felles Internettet. Internett kan derfor på sammenliknes med det vanlige telefonnettet, hvor du kan sitte hvor som helst i verden, og ringe til en annen person hvor som helst i verden. På samme måte kan en datamaskin med Internett forbindelse utveksle data(snakke) med en hvilken som helst annen datamaskin som er forbundet til Internett. Det meste av Internett-kommunikasjonen foregår faktisk over telefonnettet, den eneste forskjellen er at det er datamaskiner som utveksler data (snakker) med hverandre i stedet for mennesker.

 

Som et samfunn

 

Internett kan også sammenliknes med et samfunn i den fysiske verden. Her finner du aviskiosker, banker, biblioteker, møteplasser, et postvesen, skoler, bedrifter - og så videre. Den viktigste forskjellen fra et samfunn i vår fysiske verden er at på nettet er det bare i begrenset grad noen overordnet myndighet som regulerer det som skjer. Dette er på samme tid kanskje Internetts sterkeste og svakeste side.

Ikke fysisk

Internett er ikke et nett i fysisk forstand, men en samling kommunikasjonsprotokoller som setter datamaskiner i ulike lokale nettverk i stand til å kommunisere med hverandre og danne et større (verdensomspennende) nettverk.

 

Dele informasjon

 

Disse protokollene gjør det mulige for datamaskiner med ulike operativsystemer å dele den samme informasjonen. På Internett er det ikke så viktig om du bruker Windows, Macintosh, OS2, Unix eller et annet operativsystem - bortsett fra når du skal laste ned programvare fra nettet. Da må du sørge for å velge en versjon som kan brukes på din maskin.

Ikke et nytt medium

Internett er heller ikke et «nytt medium», men en infrastruktur som bærer flere typer digital kommunikasjon. Man kan si at Internett-protokollene er «operativsystemet» på Internett slik Windows er det i PC-en din, mens World Wide Web, e-post, diskusjonsgrupper, IRC osv. er «programmer» man benytter ved hjelp av dette «operativsystemet».