Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Kunnskap

Endret: 21.11.2003

Kunnskap og kompetanse er nødvendig

For å utnytte alle nye muligheter trenger vi å lære. Dette gjelder næringslivet, offentlig sektor og privatpersoner.