Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Kurs- og møteplan

Endret: 05.01.2004

A. Lage en kurs- og møteplan for bruk av IKT i næringslivet.

Pådrivere i fellesskap:

  • Torstein Larsen, Leder i Hemne Næringsforum
  • Olav Hunnes, næringskonsulent Hemne kommune
  • Elin Andersstuen, Hemne VGS ressurssenter

Dette er et prioritert tiltak.

Det er nødvendig å ha kunnskap om de muligheter som IKT gir og kompetanse på å bruke verktøyene. For å oppnå dette kan man gjennomføre flere typer tiltak: arrangere åpne kveldsmøter og organisere studier/kurs av noe lengre varighet.

Det er en viktig oppgave å motivere for bruk og bevisstgjøre om muligheter, kanskje spesielt rettet mot KIFT-virksomheter (Kunnskaps-Intensiv Forretningsmessig Tjenesteyting). Her vil både Hemne kommune og Hemne Næringsforum ha en viktig rolle i dette arbeidet. De største virksomhetene vil også selv kunne melde fra om sine behov.

Ressurssenteret ved Hemne VGS vil spille en viktig rolle for gjennomføring av kurs. De kan enten gjennomføre kursene med egne ressurser eller i samarbeid med høgskoler og universitet.

Kurs- og møteplanen skal være på plass i løpet av 2003.