Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Læringssystem, gr.skole

Endret: 21.11.2003

B. Ta i bruk læringsplattform på Internett i grunnskolen

Pådriver: Olav Steigedal, pedagogisk konsulent i Hemne kommune.

Vi ønsker å ta i bruk de mulighetene som IKT gir i undervisning og læring. Dette skal vi gjøre ved bl.a. å innføre en fremtidsrettet og moderne læringsplattform for grunnskolene i Hemne.

Brukerne skal få tilgang til e-post, kalender, adressebøker, oppslagstavler, diskusjonsforum og chat. Siden løsningen er Internett-basert vil denne også være tilgjengelig hjemmefra for både lærere, elever og foreldre forutsatt at man har internettforbindelse.

Kommunen vil også legge til rette for at alle elever i grunnskolen får egen e-post adresse.

Tiltaket vil være startet opp i løpet av 2003.