Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

eHemne

Endret: 23.12.2009

Du kan vise hele planen samlet ved å åpne planen i pdf-format.

For å lese den trenger du Acrobat Reader. Den kan lastes ned gratis fra Adobe.

 

SammendragBruk av IKT er et viktig virkemiddel for trivsel og vekst i Hemne kommune. Målsettingene med bruk av IKT er omfattende:

 

  • Øke verdiskapingen i næringslivet
  • Bedre offentlig tjenesteyting
  • Øke nytteverdien av ny teknologi og delaktighet for Hemneværingene

Tiltakene for å nå disse målsettingene er samlet i denne planen og behandlet av formannskapet og kommunestyret.

 

Kapittel 1, Innledning, gir en orientering om bakgrunn for utarbeiding av denne planen, organisering av arbeidet og arbeidsmetode. I arbeidet med eHemne har det vært en så bred medvirkning som mulig og en åpen prosess hvor alle innspill er ønsket velkommen.

 

Kapittel 2, Status, forteller om situasjonen i Hemne kommune for næringsliv, offentlig sektor og kultur og fritid.

 

Kapittel 3, Tiltak, beskriver de tiltak man ønsker gjennomført. Tiltakene er gruppert i fem kategorier. Utbygging av infrastruktur og kunnskap og kompetanse vil berøre alle parter. Dessuten er det tre kategorier rettet mot Hemne på Internett, offentlig sektor og næringsliv. Det er anslått kostnader og tidsfrister og navngitt en pådriver for hvert tiltak.

 

Kapittel 4, Oppsummering, viser en liste over alle tiltakene og anbefaler prioritering av følgende tiltak:

  • 3.1.A: Utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen
  • 3.1.B: Lage retningslinjer for legging av trekkrør ved all utbygging
  • 3.2.A: Etablering av Hemneportalen
  • 3.2.B: Ta i bruk kulturkalender på Internett
  • 3.2.C: Ta i bruk lokalt kontaktregister på Internett
  • 3.5.A: Lage en kurs- og møteplan for bruk av IKT i næringslivet

Oddvar Løfaldli, IT-konsulent i Hemne kommune, får ansvaret for oppfølging av planen. Samlet status rapporteres halvårlig til rådmann.

 

eHemne-planen er laget i samarbeid med stiftelsen TISIP og med finansiell støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Planen er tilgjengelig elektronisk på web under www.ehemne.no