Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

2.1 Næringsliv

Endret: 27.05.2003

Tradisjonelt har både industri og landbruk stått sterkt i Hemne. Dette gjelder fortsatt selv om begge næringsgreiner har en forholdsmessig tilbakegang.
 
De siste tiårene har det skjedd en vridning på bedriftsstørrelsen i kommunen, i fra relativt få og store bedrifter til flere og mindre. I alt er det avviklet 68 bedrifter det siste 10-året hvor gjennomsnitt ansatte har vært 3,85, mens det har vært etablert 134 med gjennomsnittlig 2,9 ansatte. Dette er antakelig en trend som vil fortsette. Nye etableringer har stort sett skjedd innen offentlig og privat tjenesteyting.
 
I forbindelse med eHemne-prosjektet er det etablert et kontaktregister for Hemne. Ut fra dette registeret kan vi lese statistikk på hvordan bruken av IKT er i bedriftene.

Pr. 20. mai 2003 har vi registrert status ved 118 av 225 bedrifter (52%) i Hemne. Der kommer det fram følgende:

Beskrivelse

Prosentvis andel av registrerte bedrifter

Bedrifter med tilgang til Internett

78%

Bedrifter med e-post

75%

Bedrifter med eget nettsted

31%

IKT vil ha stor betydning for en rekke av disse virksomhetene, med kunder både innen kommunen og i et større marked utenfor kommunen. Spesielt gjelder det servicesektoren, reiselivsnæringen og den eksportrettede virksomheten.

Næringshage
I Hemne er man i forprosjektfasen for å etablere en næringshage.  Forprosjektet vil bli startet i august 2003. Næringshagen vil bruke IKT som et hjelpemiddel for kommunikasjon/informasjon mot omverdenen, og til intern kommunikasjon mellom de nyetablerte virksomhetene. Tilrettelegging og fokus på mulighetene ved bruk av IKT og Internett kan bidra til å trygge eksisterende og skape nye arbeidsplasser.