Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

2.4 Bredbånd i Hemne

Endret: 13.06.2003

I 2000 startet arbeidet med å få på plass lokalt samarbeid for å bygge lokalaksess for bredbånd. Dette resulterte i at HemneNett AS ble etablert i 2001 med Hemne kommune, Hemne Kraftlag BA og Sparebanken Hemne som eiere. Selskapet har som formål å "bygge, eie og drive bredbåndsinfrastruktur i det naturlige geografiske området".

HemneNett tilbyr internettaksess for privatpersoner og virksomheter basert på radiosamband og fiber, foreløpig i og rundt Kyrksæterøra. Kundeoppslutningen har vært god, med 80 private og 20 bedrifter tilkoplet. Det tilbys også e-postløsning under domenet hemne.as. For nærmere informasjon om priser og vilkår henvises det til www.hemnenett.no