Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

3.2 Hemne på Internett

Endret: 21.09.2009

A. Etablering av Hemneportalen

Pådriver: Svein Waade, WIS AS

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Hemneportalen skal gi innbyggere og andre en enkel og effektiv tilgang til alle elektroniske tjenester som er knyttet til Hemne. Portalen vil ha en del egne tjenester, men hovedsaklig hente fra eller linke til tjenester på andre nettsteder. Den skal bli et lokalt samlingssted på Internett.

 

Innhold på web-portalen
En må sørge for å legge inn innhold som gjør portalen attraktiv. Hvis en lykkes vil folk sette den som sin startside, bruken øker og portalen vil stadig bli bedre.

 

Felles innhold

 • Nyheter: Disse kan manuelt eller automatisk hentes fra flere kilder (eks. avisene, kommunen, bedrifter, lag og organisasjoner
 • Kalender: Dynamisk oversikt over alt som skjer i Hemne til en hver tid
 • Været: Enkel tilgang til værmelding for kommunen
 • Flo og fjære
 • Felles billedarkiv: Mulighet for å søke i kommunens bildearkiv
 • Privat bildearkiv: Mulighet at alle kan lage sine egne private album og laste inn egne bilder. Mulighet for å dele med andre
 • Diskusjonsforum: Forskjellige områder
 • Chat-mulighet
 • Politikk: Prøve å engasjere folk i beslutninger som angår oss alle. Legge ut saker, bakgrunnsopplysninger, argumenter, diskusjon
 • Kart: Mulighet for å vise kart med forskjellige tema (ledningskart, eiendomskart, turkart)
 • Lokalhistorie: Tilgang til register over gårder, personer, stedsnavn i Hemne
 • Ressurser: Søkbar oversikt over ressurser som er tilgjengelig i kommunen. Dette kan være spesielt utstyr (kraner, gravemaskiner, fargeskrivere) eller tjenester (dykkere, oversettere)
 • Markedsplass: Mulighet for å legge ut tjenester/produkter som ønskes solgt/kjøpt

Næringsliv

 • Søkbar oversikt over alle bedrifter i Hemne
 • Netthybler til bedrifter som ikke har behov for eget nettsted
 • Oversikt over ledige lokaler
 • Oversikt over gode idéer til næringsvirksomhet i kommunen

Kultur og fritid

 • Søkbar oversikt over alle lag/organisasjoner i Hemne
 • Netthybler til lag/organisasjoner som ikke har behov for eget nettsted

Turisme

 • Oversikt over alle aktiviteter som er tilgjengelige
 • Mulighet for å booke pakker eller enkeltaktiviteter
 • Mulighet for å sette sammen egne pakker og få en pris

Tilpasses den enkeltes behov
For å gjøre portalen mer attraktiv bør det være mulighet til å skreddersy startsiden etter egne ønsker. Dette krever at nettstedet kjenner igjen brukeren og lager nettsiden med det som er interessant for brukeren.

 

Knytte til andre portaler
Hvis det kommer andre portaler i regionen, kan det være aktuelt å knytte seg til slik ved at data i Hemneportalen gjøres tilgjengelig for andre.

 

Drift
En må søke å få til at portalen i størst mulig grad automatisk henter fra andre nettsteder og dermed trenger minimalt med vedlikehold. Det trengs trolig en person som tar seg av daglig drift. Denne stillingen kan knyttes til kommunen eller til en avis. Det må være en styringsgruppe som evaluerer bruken og arbeider for å tilby innhold og tjenester som gjør at portalen benyttes mest mulig.

 

Økonomi
Antar at en skal kunne få opp en del standard funksjonalitet for rundt kr. 50.000,-. Det må arbeides med design, og setter av kr. 20.000 til dette. For å dekke ønskene som er satt opp må det utvikles nye løsninger. Det settes opp kr. 100.000,- til utvikling av spesialløsninger. Det er dermed behov for rundt kr. 170.000 for å få etablert portalen fullt opp.

 

Antar kr. 50.000,- i årlige kostnader til servere og lisenser og kr. 50.000,- i lønnskostnader til ansvarlig. Inntekter er knyttet til

 • Salg av annonseplass
 • Salg av netthybler til bedrifter
 • Provisjon av salg av turistpakker

Antar årlige inntekter på kr. 50.000. Antar dermed et behov for kr. 50.000,- i årlig driftstilskudd.

 

B. Ta i bruk kulturkalender på Internett

Pådriver: Egil Hoem, Kultur og næringssjef Hemne kommune

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Kulturkalenderen skal vise alle slags aktiviteter i kommunen: Sport, kultur, møter, politikk osv. Kulturkalenderen er et selvstendig tiltak som kan bli lenket opp mot en ny Hemneportal og/eller kommunenes egne websider. De som besøker kalenderen skal kunne:

 • Søke/filtrere slik at bare ønskede aktiviteter vises
 • Sende melding til andre om bestemte aktiviteter (be med)
 • Få melding på SMS/E-post når bestemte aktiviteter nærmer seg

Alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater kan få tilgang til å melde inn og oppdatere egne aktiviteter. Kalenderen legges opp slik at organisasjoner og lag selv kan gå inn direkte å melde inn sine arrangement.

Det bør sitte noen med redaktøransvar, f.eks. i kommunen, som kan luke ut eventuelle "ugras". Dessuten bør noen ta imot beskjeder på telefon om arrangement, samt drive aktivt ut til lagene for å hente inn arrangement. Dette vil antakelig være nødvendig, da enkelte lag skifter folk i styrene titt og ofre, og det er litt vansker med kontinuitet.

 

Ressursbruk for administrasjon av kulturkalender anslås til 10 arbeidsdager spredt utover året. Kulturkalenderen skal være i aktiv bruk i løpet av 2004.

 

C. Ta i bruk lokalt kontaktregister på Internett

Pådriver: Egil Hoem, Kultur og næringssjef Hemne kommune

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater skal ligge inne i kontaktregisteret med informasjon om adresser, åpningstider, produkter og tjenester. Det vil være en ansvarlig redaktør for registrene.

 

Sende ut meldinger
Bestemte brukere skal kunne få tilgang til å sende meldinger til alle eller utvalgte kategorier i registeret. Systemet vil i meldingen be om bekreftelse på at meldingen er lest. Hvis slik bekreftelse ikke er gitt bør systemet selv purre på e-post, fax og SMS og til slutt melde fra om hvem som ikke har bekreftet mottak. Det skal være mulig å se status for utsendte meldinger.

 

Automatisk oppdatering
Systemet kan settes opp til å sende ut melding om at brukere må sjekke egne opplysninger innen en frist. De som ikke bekrefter at egne data er korrekte vil bli purret av systemet. Det bør være enkelt å legge ut felter som skal fylles ut, og la systemet sørge for at alle går inn og registrerer ønsket informasjon.

 

Manuell oppdatering
Kommunen kan kontrollere/oppdatere informasjon om lag og organisasjoner som søker om kulturmidler. For disse blir det da garantert en oppdatering i året. Andre organisasjoner må det antakelig tas en dugnad på å ringe til. (Brev har en tendens til ikke å bli besvart).

 

Dersom oppdatering skal skje en gang i året, vil dette anslagsvis ta 8 dager for hele registeret. Registeret skal være i aktiv bruk i løpet av 2003.

 

D. Installere to webkamera

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

I Hemne Kommune er det ikke utplassert WEB kamera. Dette bør det endres på og vi foreslår 2 aktuelle plasseringer. Det er ikke regnet med noen driftskostnader for WEB kameraene. Type WEB kamera som er vurdert er Axis 2120 med 2,3x zoom. Hvert kamera må konfigureres med en IP-adresse hver.

 

Øra gata/Øra krysset: Forslag her går ut på plassering i gavelveggen på Kraftlagsbygget. Dette vil gi ett fint oversiktsbilde over Øragata og trafikken i området.

 

Myrafjellet: Det bygges nå en ny mast på Myrafjellet. I denne kan en plassere ett kamera som vil gi ett utrolig fint oversiktsbilde over Kyrksæterøra og Rovatnet. Avstanden kan bli noe stor, men utsikten fra dette punktet er flott.

 

Kostnadene er kalkulert til kr. 20.000,- per kamera, og de bør være installert i løpet av 2003.