Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

3.4 Næringsliv

Endret: 28.05.2003

A. Bruk av Internett i reiselivsnæringen

Pådriver: Willy Merkesnes, reiselivskoordinator.

 

Hemne kommune har tidligere vedtatt ”Prosjektplan for reiselivsutvikling i Hemne 2001-2003”, og i den sammenheng er det også tilsatt en reiselivskoordinator i prosjektstilling. Et av hovedmålene i prosjektet er å ”etablere IT-løsning, database og web”. Dette er under planlegging. Formålet med å trekke denne aktiviteten inn i eHemne-planen er å sette økt fokus på bruk av Internett i reiselivsprosjektet.

 

Konkretisert IT-tiltak for reiselivsnæringen:

  • Hele reiselivsvirksomheten i Hemne skal presenteres samlet, og med lenker videre til de som har egne hjemmesider.
  • Det skal være mulig å bestille ”pakkkeløsninger og kombi-ferier” via e-post, hvor flere tilbydere har gått sammen om å gi et tilbud med variert innhold.
  • Presentasjon av reiselivet i Hemne på andre web-steder skal koordineres ved å lage en oversikt over hvor man bør vises og hva man kan forvente å betale.

Kostnader til reiselivskoordinator er finansiert ut 2003 gjennom reiselivsprosjektet. Kostnader til utvikling av web-portal anslås til kr. 50.000,-

 

B. Legge til rette for bruk av videokonferanserom

Pådriver: Elin Andersstuen, Hemne VGS ressurssenter

 

Hemne videregående skole har et videokonferanserom, og målsettingen er nå å gjøre dette enklere tilgjengelig for næringslivet i Hemne. Det vil bli laget rutiner for bestilling og hjelp til oppkopling slik at terskelen for å bruke dette blir lavest mulig. Informasjon om tilbudet og priser vil bli distribuert gjennom web og på informasjonsmøter i næringsforeningen.

 

Det skal være lagt til rette for bruk av videokonferanserommet i løpet av 2003.