Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

3.5 Kunnskap og kompetanse

Endret: 28.05.2003

A. Lage en kurs- og møteplan for bruk av IKT i næringslivet.

Pådrivere i fellesskap:

  • Torstein Larsen, Leder i Hemne Næringsforum
  • Olav Hunnes, næringskonsulent Hemne kommune
  • Elin Andersstuen, Hemne VGS ressurssenter

Dette er et prioritert tiltak.

 

Det er nødvendig å ha kunnskap om de muligheter som IKT gir og kompetanse på å bruke verktøyene. For å oppnå dette kan man gjennomføre flere typer tiltak: arrangere åpne kveldsmøter og organisere studier/kurs av noe lengre varighet.

 

Det er en viktig oppgave å motivere for bruk og bevisstgjøre om muligheter, kanskje spesielt rettet mot KIFT-virksomheter (Kunnskaps-Intensiv Forretningsmessig Tjenesteyting). Her vil både Hemne kommune og Hemne Næringsforum ha en viktig rolle i dette arbeidet. De største virksomhetene vil også selv kunne melde fra om sine behov.

 

Ressurssenteret ved Hemne VGS vil spille en viktig rolle for gjennomføring av kurs. De kan enten gjennomføre kursene med egne ressurser eller i samarbeid med høgskoler og universitet.

 

Kurs- og møteplanen skal være på plass i løpet av 2003.

 

B. Ta i bruk læringsplattform på Internett i grunnskolen

Pådriver: Olav Steigedal, pedagogisk konsulent i Hemne kommune.

 

Vi ønsker å ta i bruk de mulighetene som IKT gir i undervisning og læring. Dette skal vi gjøre ved bl.a. å innføre en fremtidsrettet og moderne læringsplattform for grunnskolene i Hemne.

 

Brukerne skal få tilgang til e-post, kalender, adressebøker, oppslagstavler, diskusjonsforum og chat. Siden løsningen er Internett-basert vil denne også være tilgjengelig hjemmefra for både lærere, elever og foreldre forutsatt at man har internettforbindelse.

 

Kommunen vil også legge til rette for at alle elever i grunnskolen får egen e-post adresse.

 

Tiltaket vil være startet opp i løpet av 2003.

 

C. Arrangere nybegynnerkurs i data

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune.

 

For å øke forståelsen for bruk av data og kunne gi hjelp til alle for å komme i gang, skal det arrangeres åpne møter rettet mot nybegynnere. En spennende form for gjennomføring kan være at ungdom hjelper eldre, kanskje i forbindelse med et skoleprosjekt.

 

Tiltaket vil være gjennomført i løpet av 2003. Gjennomføring antas å koste kr. 20.000,-