Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

4.1 Oversikt over tiltak

Endret: 28.05.2003

Nedenfor viser vi en oversikt over alle tiltak som er nevnt i planen.

 

Ref.nr

Tiltak

Kostnadsoverslag

Tidsfrist

Utbygging av bredbånds infrastruktur

3.1.A

Utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen

Kr. 400.000,-

Vinjeøra 2003

Hellandsjøen 2004

3.1.B

Lage retningslinjer for legging av trekkrør ved all utbygging

Knyttet til det enkelte prosjekt

2003

3.1.C

Utbygging av bredbånd i hele kommunen

Avklares senere

Avklares senere

Hemne på Internett

3.2.A

Etablering av Hemneportalen

Etabl. kr. 170.000

Årlig drift kr. 50.000

2003

3.2.B

Ta i bruk kulturkalender på Internett

10 arbeidsdager årlig

2004

3.2.C

Ta i bruk lokalt kontaktregister på Internett

8 arbeidsdager årlig

2004

3.2.D

Installere to webkamera

Kr. 40.000,-

2003

Offentlig sektor

3.3.A

Gjøre blanketter og søknadsskjema tilgjengelig elektronisk

Kom. Drift

2003

3.3.B

Innføre system for elektronisk saksbehandling (elektronisk arkiv)

Kom. Drift

Oppstart 2004

3.3.C

Gjøre offentlig servicekontor tilgjengelig på Internett

Kom. Drift

2004

3.3.D

Etablere prosjekt for interkommunal tjenesteyting

Kom. Drift

2004

3.3.E

Bruk av IKT i lokalpolitikken

Kom. Drift

2003

Næringsliv

3.4.A

Bruk av Internett i reiselivsnæringen

Kr. 50.000,-

2003

3.4.B

Legge til rette for bruk av videokonferanserom

Priser blir annonsert

2003

Kunnskap og kompetanse

3.5.A

Lage en kurs- og møteplan for bruk av IKT i næringslivet

Kurspriser blir annonsert

2003

3.5.B

Ta i bruk læringsplattform på Internett i grunnskolen

Kr. 50.000,-

2003

3.5.C

Arrangere nybegynnerkurs i data

Kr. 20.000,-

2003