Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

4.2 Prioritering og oppfølging

Endret: 17.09.2003

Prioriterte tiltak
Alle tiltakene i planen er viktige for Hemne, men i den videre oppfølging skal følgende seks tiltak prioriteres:

  • 3.1.A: Utbygging av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen
  • 3.1.B: Lage retningslinjer for legging av trekkrør ved all utbygging
  • 3.2.A: Etablering av Hemneportalen
  • 3.2.B: Ta i bruk kulturkalender på Internett
  • 3.2.C: Ta i bruk lokalt kontaktregister på Internett
  • 3.5.A: Lage en kurs- og møteplan for bruk av IKT i næringslivet

Oppfølging av eHemne-planen
Oddvar Løfaldli, IT-konsulent i Hemne kommune, får ansvaret for oppfølging av planen.

Samlet status rapporteres halvårlig til rådmann.