Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Om prosessen

Endret: 17.11.2003

Om prosessen

I 2000 begynte vi arbeidet med å få på plass lokalt samarbeid for å bygge lokalaksess for bredbånd. Dette resulterte i at HemneNett AS ble etablert i 2001 med Hemne kommune, Hemne Kraftlag BA og Sparebanken Hemne som eiere.

Bredbånd gir spennende muligheter og det er opp til oss å utnytte disse mulighetene. Vi må finne ut hvordan bredbånd kan brukes på best mulig måte for Hemne kommune - både for næringsliv, det offentlige og innbyggerne (kultur og fritid).

Strategisk næringsplan

Det ble i strategisk næringsplan bestemt at det skulle lages en egen plan for utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Hemne. Planen skulle ta utgangspunkt i eNorge og kalles eHemne.

Prosjekt eHemne

Prosjektet ble etablert november 2002 og skal være ferdig innen 30.06.2003.

Vi arbeider i tre faser:
1. Finne ut hvor vi er
2. Finne ut hvor vi vil
3. Finne ut hvordan vi skal kommer dit

I arbeidet med eHemne ønsker vi en så bred medvirkning som mulig og det legges opp til en åpen prosess hvor alle innspill ønskes velkommen.

Nettstedet www.ehemne.no

Nettopp derfor har vi etablert nettstedet - for å få mest mulig og riktigst mulig info, og vi håper folk flest kommer med informasjon og stoff til oss.

Finanisering

Prosjektet finansieres av Hemne kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Erfaringene fra arbeidet skal også komme andre kommuner i Sør-Trøndelag tilnytte.

Samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag

Det er inngått avtale med TISIP angående ekstern konsulentbistand. TISIP er en stiftelse som driver FoU-arbeid og kursvirksomhet for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Stiftelsen samarbeider med Avdeling for informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

De som står bak

Det er samlet en del folk som skal delta i arbeidet med planen fordelt på tre grupper:

Resultatmål

1. eHemne plan for strategisk anvendelse av IKT med minst fem konkrete tiltak. 
2. eHemne planen skal distribueres gjennom egen Web-løsning. 
3. Det utarbeides egen brosjyre som dokumenterer prosessen og resultatene og distribueres til husstander, samarbeidspartnere og andre kommuner i fylket.

Informasjon

For å få til en god plan er det viktig at flest mulig involveres. Vi har flere kanaler mellom publikum og arbeidsgruppe:

Tidsplan

Planen skal behandles politisk i slutten av mai, og det skal deretter sendes informasjon til alle husstander i kommunen. Det er viktig å presisere at planen leve også etter politisk behandling. Det kan tenkes at dette nettstedet blir brukt til det formålet.