Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Status

Endret: 22.12.2003

Vi arbeider nå med å finne ut hvor vi står i dag. Vi vil finne ut hvordan våre bedrifter utnytter informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Vi er på jakt etter historier vi kan lære av. Det kan både være prosjekter som har vært vellykket og som har slått helt feil.