Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Prioriterte tiltak

Endret: 17.11.2003

Vi skal prøve å sette inn de tiltakene som med minst mulig innsats og kostnad gir størst mulig gevinst for næringslivet. Til dette trenger vi idéer fra næringslivet. I menyen til venstre skal vi etter hvert legge ut tiltak som skal vurderes.

 

Foreløpig er det ikke bestemt hvilke tiltak det skal satses på. Nedenfor har vi satt opp noen tiltak som kan være aktuelle.