Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Flere bedrifter med nettsted

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Stimulere til at flere bedrifter får sitt eget nettsted.

Prioritering:

1. Turisme

2. Eksportbedrifter

3. Handels- og servicebedrifter

 

Vurdering

En skulle kommet fram til et opplegg der bedrifter raskt og enkelt kommer på Internett. Bedriften selv bør ha mulighet til å redigere all informasjon.

Vurdering er om kommunen skal se på et felles opplegg og om det skal ligge finansiering i opplegget.