Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

E-handel

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Hjelpe bedrifter til å sette opp e-handel på sine nettsider. Dette gjelder i første rekke bedrifter som selger varer utenfor Hemne.