Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Annonsering

Endret: 24.11.2003

Beskrivelse

Arbeide for å få til en opplegg for lokal annonsering på nettet. En kan kombinere dette med spesielle tilbud hvis en bestiller på Internett. Dette vil øke nettbruken hos både bedrifter og publikum.