Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

E-læring

Endret: 23.12.2003

Beskrivelse

Stimulere til at bedrifter tar i bruk e-læring. Det kan være aktuelt at bedrifter går sammen for å kjøre bestemte kurs.