Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

IP-telefoni

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Sørge for at noen bedrifter i kommunen tar i bruk IP-telefoni. Dette vil være med å øke kompetanse på området og prøve ut om løsningene er aktuelle teknisk og økonomisk.