Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Status

Endret: 14.03.2003

Vi arbeider nå med å finne ut hvor vi står i dag. Hemne kommune har kommet svært langt på mange områder, og har opparbeidet en kompetanse som vil bli viktig. Vi arbeider med å få oversikt over prosjekter som er gjennomført i andre kommuner, og lære både av suksesser og feilgrep.