Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Kommunen

Endret: 13.03.2003

Overordnede mål og strategier for IT

I følge kommunestyrsak 107/97 ("prinsipper og reglementer for ansvars- og arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen") er delegert myndighet til rådmann et av de virkemidlene som skal sikre en effektiv og brukerorientert organisasjon (rask saksbehandling og effektiv tjenesteproduksjon). Dette er videreført som styrende for kommunens it-satsning gjennom bl.a. formuleringene:

  • Den it-løsning og kommunikasjon som velges skal åpne for en desentralisert beslutningsstruktur, da dette på sikt gir lavest administrative kostnader og raskest saksbehandling.
  • Løsningen skal ta rimelig høyde for å takle den teknologiske utvikling og utvikling i antall brukere. Kortsiktige løsninger skal unngås.
  • Det må legges til rette for nødvendig sikkerhet / delt løsning i forhold til de virksomheter der det er spesielle krav til sikkerhet.