Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Mål

Endret: 14.03.2003

Målet er effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. Vi ønsker at det offentlige skal få mest mulig ut av hver krone, og at tjenestene til oss som bor her blir gode.