Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Kontakt hjem/skole

Endret: 17.11.2003

Gi foreldre mulighet til å gå på Internett for å finne informasjon om ukeplaner, tema, kommunikasjon med lærere osv.

 

Grunnskolene i Hemne skal ta i bruk et verktøy (ClassFronter) som åpner for slike muligheter. Det er aktuelt at dette tas i bruk til skoleåret 2003-04.