Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Elektroniske tjenester

Endret: 14.03.2003

Nettsteder

Hemne kommune etablerte sitt nettsted www.hemne.kommune.no 31.08.2001. Hjemmesiden ble etablert som et resultat av et samarbeid med 5 andre kommuner; Agdenes, Snillfjord, Orkdal, Meldal og Skaun. I prosjektet ble det etablert en portal www.orkdalsregionen.no, samt hjemmesider for kommunene. Web-tjenester som er tilgjengelig på www.hemne.kommune.no

 

Søk på nettstedet

Bibliotekbasen (søk etter bøker, bestille, reservere titler

Tilbakemeldingstjeneste

Ledige stillinger

Diskusjonsforum

Kulturkalender (hva skjer?)

Nyheter

Kontaktinformasjon utvalgsmedlemmer (tlf)

Saklister politiske møter (legges ut som nyhet før møtet)

Kontaktinformasjon avdelinger/ansatte (tlf/faks/e-post)

Utskriftsvennlig funksjon

Bildearkiv

Elektroniske blanketter for utskrift

Nyttige lenker

Informasjon om etatens virksomhet

Faktaopplysninger

Tjenestebeskrivelser

Åpningstider

Priser på tjenester

Planer

Postjournal

Møtekalender politiske utvalg

 

Møtebøker politiske utvalg

 

www.hemne.kommune.no ble vurdert av norge.no og Vestlandsforskning 05.07.2002, der kvalitetskriteriene for offentlige webtjenester for 2001 ble lagt til grunn og fikk 5 stjerner (av seks mulige). På områder som aktualitet, brukervennlighet og åpenhet fikk nettstedet svært god karakter. På området teknisk tilgjengelighet, fikk nettstedet middels karakter. Dette går på at nettstedet kan benyttes med ulike typer nettlesere, nettstedet kan leses når man skrur av funksjonaliteten for å vise bilder i nettleseren og at nettstedet skal følge W3C's gjeldende standard for HTML og tilgjengelighet.

 

Status pr. 14.01.2003 fra leverandør av publikasjonsløsningen er sitat: det økonomiske grunnlaget for å gjennomføre en  videreutvikling av Arena ikke tilstede. Dette innebærer at videre utvikling av Arena for Kommunesektoren ikke blir gjennomført. Extend AS vil fremdeles supportere Arena iht. til de avtaler som løper, eller frem til disse blir oppsagt.

 

Som en konsekvens av dette har Hemne kommune inngått en pilotavtale med Waade Information System AS om samarbeid om utvikling av WisWeb.

Betalingstjenester m.m.

Vi har p.t. ingen pågående prosjekt, men følgende planlegges iverksatt:

Skatteattest: Bestillingsskjema for skatteattest legges ut på kommunens hjemmeside.

Avtalegiro: En betalingsmåte som kundene kan benytte med automatisk trekk fra konto. Du kan sende ut faktura eller du kan velge å varsle om trekket på kundens kontoutskrift måneden før forfall.

E-faktura: Presentasjon av faktura med alle detaljer i nettbank. Kunden må godkjenne fakturaen og bekrefte at betaling kan skje i nettbanken. I følge Sparebanken Hemne har de ca. 700 nettkunder.

 

Avtalegiro og e-faktura vurderes i forbindelse med oppgradering av kommunens økonomisystem i løpet av 2003.

Utfordringer

Som nevnt ovenfor skal Hemne kommune flytte sitt nettsted over på ny plattform. I forbindelse med denne jobben er det viktig å ta med seg det positive og gjøre forbedringer der det er nødvendig. Det jobbes bl.a. med å kunne tilby elektroniske skjema der man kan fylle ut og sende inn skjemaet elektronisk.

 

Hemne kommunes hjemmeside er pr. dato ikke integrert med kommunens fagapplikasjoner, dette medfører at all informasjon må legges ut manuelt (ingen automatikk). For å få ett mest mulig oppdatert nettsted er det viktig at ting ”flyter” av seg selv. Dette kan gjøres ved å innføre et Intranett m/integrasjon mot fagsystemer, der alle opplysninger vedlikeholdes. Opplysninger som skal ut på den offentlige nettsiden vil speiles (kopieres) ut automatisk.

 

For å få lagt ut mest mulig opplysninger er det også viktig å ta i bruk skanning av innkommende dokumenter. En videreutvikling er å kunne tilby elektroniske tjenester som tilbyr brukerne å legge inn og hente informasjon tilrettelagt ut fra personlige kriterier. Tjenesten må være knyttet til interne it-systemer, dvs. data som brukeren legger inn overføres til fagsystemet, mens data som brukeren etterspør hentes ut fra fagsystemet.