Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

IKT i skolen

Endret: 17.11.2003

Kompetanse er blitt en viktig konkurransefaktor. Både næringslivet og det offentlige stilles overfor nye krav til kompetanseutvikling, fleksibilitet og tilpasning i arbeidsstyrken.

 

Utviklingen av IKT som fag og IKT som endringskraft og hjelpemiddel i ulike fag blir en sentral utfordring. Bruken av IKT har hatt stor betydning innen mange fag og emner. For eksempel er arbeid med kartproduksjon totalt forandret som følge av digitalisering og bruk av IKT. Bruken av IKT i fagene stiller store krav til faglig oppdatering og etterutdanning for lærerne.