Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

E-handel

Endret: 17.11.2003

Offentlig sektor som kunde

Regjeringen har som målsetning at offentlig sektor skal bruke sin rolle som storkunde til å fremme utvikling og bruk av it-baserte produkter og tjenester i samfunnet.

 

Ved å opptre som krevende kunde kan det offentlige bidra til kompetanseheving hos leverandørene. Innføring av elektroniske systemer i offentlig sektor er en viktig stimulans for økt elektronisk handel- og forretningsdrift også i privat sektor. Ved å ta i bruk elektronisk handel og forretningsdrift kan det offentlige gå foran og være en pådriver.

 

Som et prioritert tiltak i eNorge 2005 har Arbeids- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet opprettet en elektronisk markedsplass for offentlige innkjøp; www.ehandel.no.

 

I følge eNorge Tilstandsrapport januar 2003 er status på området:

Offentlig sektor har bare i begrenset grad tatt i bruk elektronisk innkjøp.

 

 

www.handel.no

www.pkiforum.no

www.ehandel.dep.no