Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Fremføring av bredbånd

Endret: 17.11.2003

Kommunalt planverk

Det er viktig at kommunen i større grad engasjerer seg i koordinert planlegging og utbygging av fremføringsveier for å sikre lokalsamfunnets interesser. Dette gjelder uavhengig av hvordan organiseringen av selve utbyggingen skjer; i regi av markedet, av kommunen selv eller i form av et samarbeid mellom næringsliv og kommune.

 

I Hemne er det i dag to lokale aktører; kommunen og Hemne kraftlag som bør samarbeide for å sikre lokalsamfunnets interesser.

 

Kommunen bør ta en aktiv koordinerende rolle av prosessen med å gi tillatelse for utbygging av fremføringsveier.

 

Det bør være et prinsipp at det legges ekstra rørkapasitet i fremføringsveien (for eksempel rør til trekking av fiberkabel) - enten til bruk for kommunen selv eller for salg til andre aktører.