Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Elektronisk pasientjournal

Endret: 17.11.2003

Med pasientjournal menes alle opplysninger om en persons sykdom og relevante personlige forhold nedtegnet av lege og annet helsepersonell. Journalen skal gi så riktige og tilstrekkelige opplysninger som mulig om pasienten og forhold av betydning for den hjelp personen trenger.

 

En elektronisk pasientjournal ( EPJ ) er en pasientjournal hvor informasjonen er elektronisk lagret på en slik måte at den kan gjenfinnes ved hjelp av Edb - verktøy.

 

Det finnes i dag flerfaglige verktøy som gir felles løsninger for all helsetjeneste. Disse systemene følger betingelsene for datatilgang basert på hvilken rolle brukeren har innen helsetjenesten. Løsningene følger i tillegg de sikkerhetskrav som gjelder.

 

Bruk av slike verktøy vil føre til en sikrere og mere effektiv oppfølging av pasientene. Nødvendig informasjon ligger tilgjengelig når det er behov for det. Samtidig er sikerhetskravene så strenge at kryptering og andre løsninger sørger for pasientenes sikkerhet.