Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

E-post til skoleelever

Endret: 17.11.2003

Grunnskolene i Hemne skal ta i bruk et verktøy (ClassFronter) som åpner for intern e-post mellom elevene og lærerne. Det er aktuelt at dette tas i bruk til skoleåret 2003-04.

 

Skal elevene ha ekstern e-post (kommunisere utenfor skolenettet) krever dette noe mer.

 

Alle elever i grunnskolen bør ha tilgang til ekstern e-post fra ... klassetrinn.