Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Politiske parti på nett

Endret: 17.11.2003

Valgoppslutningen har ved de siste valgene vært ...........

 

Vi tror at man kan skape større interesse og engasjement rundt lokalpolitikken hvis de lokale politiske parti er på Internett. Her kan de informere om:

  • Deres innstilling til enkeltsaker
  • Medlemmer
  • Partiprogram
  • Osv.

På nettstedet bør det også være et diskusjonsforum og mulighet for å gi tilbakemeldinger.