Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

A. Elektroniske blanketter

Endret: 19.03.2004

A. Gjøre blanketter og søknadsskjema tilgjengelig elektronisk

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune

Blankettene kan gjøres tilgjengelig på to måter: de kan lastes ned og skrives ut for utfylling. De kan også fylles ut direkte på web og sendes inn elektronisk.
Fordeler med elektroniske blanketter:

  • Bedre tilgjengelighet: gjøre blankettene tilgjengelig via kommunens interne nettverk (Intranett) og/eller gjøre de tilgjengelig for publikum på Internett.
  • Enklere vedlikehold: Alle brukere har til enhver tid nyeste og oppdaterte utgaver av blankettene på sine arbeidsstasjoner.
  • Raskere utfylling: brukerne slipper å fylle ut data som allerede foreligger, idet faste opplysninger som navn, avdeling, koststed, adressefelt osv., kan hentes fra allerede eksisterende databaser. Dette reduserer både tidsbruken og mulige feilkilder knyttet til blankettutfyllingen.
  • Mindre feil: "Intelligens" kan bygges inn i blankettene, som bistår brukerne gjennom kalkulasjon, kontroller og veiledning. Resultatet er igjen kortere utfyllingstid og færre feil.
  • Ingen "gamle" utgaver: kjøp av trykte blanketter kan begrenses til et minimum og man unngår å måtte kaste foreldete utgaver.

 

Framdrift

Kostnadene ved å innføre elektroniske blanketter og søknadsskjema ligger innbakt i den kommunale tjenesteytingen. Arbeidet er allerede startet og nye skjema blir lagt ut fortløpende.