Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Elektronisk signatur (PKI)

Endret: 17.11.2003

Hva er PKI?

PKI - Public Key Infrastructure

PKI kan virke som et skremmende begrep. Her er et forsøk på å forklare de som ikke kjenner til begrepet PKI fra før.

 

Enkelt forklart kan man si at PKI er et opplegg for elektronisk legitimasjon og signatur.

 

Når vi kan legitimere oss og signere avtaler over Internett på en sikker måte kan vi få tilbud om en lang rekke tjenester som vi i dag må møte opp personlig for å få gjennomført.

 

PKI vil derfor være en viktig faktor i utviklingen av elektronisk handel og forretningsdrift, samt i utviklingen og tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester både for privatpersoner og bedrifter.

eNorge 2005

Innen utløpet av 2003 skal Arbeids- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, utvikle felles krav til elektroniske signaturer, sikkerhet, brukergrensesnitt og tilgangsmåte. Elektroniske signaturer som benyttes i elektroniske tjenester fra det offentlige skal tilfredstille disse kravene. Målet er at bedrifter og privatpersoner skal få enkel tilgang på elektronisk signatur. Dette skal skje i et samarbeid med privat sektor, slik at behovet for ulike signaturer til ulike tjenester kan reduseres.

 

Videre slås det fast at det innen 2005 skal legges til rette for allmen bruk av standardbaserte elektroniske signaturer. Offentlig sektor skal prioriteres når det gjelder å ta i bruk slike signaturer for å tilby brukerrettede elektroniske tjenester og effektivisere tjenesteproduksjonen internt.

 

 

www.pkiforum.no