Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Telemedisin

Endret: 17.11.2003

Telemedisinske tjenester kan bidra til :

  • Å effektivisere spesialisthelstjenesten, samt å gjøre denne mere tilgjengelig lokalt
  • Å gi pasienten raskere behandling
  • Å gjøre helsetjenester tilgjengelig i pasientenes hjem

Telemedisin bidrar til at spesialisthelsetjenester effektiviseres og gjøres mere tilgjengelig lokalt. Det kan også føre til at helsetjenester er tilgjengelig direkte fra pasientens hjem og bidra til at pasientene får en raskere behandling.

 

Telemedisinske tjenester kan også brukes i kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette vil gi som fordel :

 

Pasienten får raskere tilgang til til spesialist og kan slippe unødvendige reiser

 

Primærlegen kan konsultere spesialist direkte via videokonferanseutstyr eller ved hjelp av sikker e-post. Denne kommunikasjonen vil på sikt føre til bedre samhandling om pasienten og om kompetanseoverføring.

 

Spesialisten kan få kortet ned køer og ventelister, og gjøre tjenesten mere effektiv.