Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

B. Elektronisk saksbehandling

Endret: 17.11.2003

B. Innføre system for elektronisk saksbehandling (elektronisk arkiv)

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune

 

Elektronisk saksbehandling betyr at dokumenter og arkivinformasjon er elektronsikk tilgjengelig og at man kan lese fortløpende informasjon om status på en saksbehandling.

 

Hemne kommunes hjemmeside er pr. dato ikke integrert med kommunens fagapplikasjoner, dette medfører at all informasjon må legges ut manuelt (ingen automatikk). For å få ett mest mulig oppdatert nettsted er det viktig at ting ”flyter” av seg selv. Dette kan gjøres ved å innføre et Intranett m/integrasjon mot fagsystemer, der alle opplysninger vedlikeholdes. Etablering av Intranett er også definert som en hovedaktivitet i sluttrapport administrativ organisasjonsutvikling av 4. april 2003. Opplysninger som skal ut på den offentlige nettsiden vil speiles (kopieres) ut automatisk.
 
For å få lagt ut mest mulig opplysninger er det også viktig å ta i bruk skanning av innkommende dokumenter. En videreutvikling er å kunne tilby elektroniske tjenester som tilbyr brukerne å legge inn og hente informasjon tilrettelagt ut fra personlige kriterier. Tjenesten må være knyttet til interne it-systemer, dvs. data som brukeren legger inn overføres til fagsystemet, mens data som brukeren etterspør hentes ut fra fagsystemet

 

Kostnadene ved å innføre elektroniske saksbehandling ligger innbakt i den kommunale tjenesteytingen. Tiltaket startes opp i 2004.