Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

D. Interkomm. tjenesteyting

Endret: 17.11.2003

D. Etablere prosjekt for interkommunal tjenesteyting

Pådriver: Torger Aarvaag, assisterende rådmann Hemne kommune

 

Det må legges til rette for å få flere og bedre tjenester for hver krone. Dette kan oppnås gjennom å utnytte kapasitet og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Formålet er å samordne kommunal innsats på flere sektorer og hvor IKT brukes som basis.

 

Det har vært uformelle kontakter mot flere nabokommuner. Arbeidet foreslås organisert i et prosjekt som skal utrede saken, og Hemne vil ta initiativ mot de andre aktuelle kommunene. Prosjektet skal være etablert i løpet av 2004.