Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Hemne på Internett

Endret: 02.05.2007

I likhet med andre kommuner i distriktet er det lag og organisasjoner som utgjør ryggraden i det lokale kulturlivet. Det finnes en stor flora av organisasjoner som har tilbud som skulle dekke de fleste behov. I alt finnes det ca. 100 lag og organisasjoner. Utvalget varierer mye, og det avhenger av interesse og ildsjeler.

Innen idrett er det fotballidretten som er dominerende. Denne idretten har et bredt tilbud til barn og unge, og 300 – 400 personer er engasjert. Kunstgressbane er under planlegging. Etter at kommunen bygde idrettshall har også handballinteressen tatt seg opp spesielt blant jenter. KIL og KIL/HEMNE fotball er de dominerende lagene, men det finnes mange mindre idrettslag i grendene som holder på med allsidig idrett og friluftsliv, samt lag for mindre særidretter.

Innenfor musikk er det flere tilbud innen kor og korps for store og små. Kulturskolen er i vekst og gir tilbud i mange genre. Spesielt ser en at band-virksomheten tar seg opp.

Kommunen har tilbud til unge mellom 13 og 16 år gjennom den kommunale fritidsklubben, og det arbeides med å få til et selvdrevet tilbud for litt eldre ungdom ved restaurering av et ”ungdommens hus”. Det er for øvrig etablert et ungdomsråd som skal tale ungdommens sak overfor politikere.

I løpet av et år settes det i gang flere større kulturarrangement i kommunen både i privat regi og gjennom kommunen. Eksempler på dette kan være, lokalrevyer, konserter, humorfestival, Hemnekveld, Ungdommens kulturmønstring, Øra-martna, Hellandsjødag, sommerarrangement på Vinjeøra osv. I tillegg idrettsarrangement.

Hemne har en meget variert natur som legger til rette for fritidsaktiviteter både på sjø og land både i organiserte og uorganiserte former.

Et trekkplaster i mange sammenhenger er det gamle handelsstedet Magerøya ved Gjengstøa, som er et sentrum for historie, kultur og natur.