Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Status

Endret: 19.03.2003

Vi skal finne ut hvordan data utnyttes i heimen, mellom barn og unge og i lag og organisasjoner.