Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Mål

Endret: 19.03.2003

Målet er økt deltakelse og identitet for alle som bor i Hemne. Gjennom dette kan Hemne bli en enda triveligere plass å bo, og folk flytter til bygda (dette forutsetter at næringslivet lever godt).