Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Prioritert i planen

Endret: 17.11.2003

Det kan tenkes at det ligger muligheter i data-teknologien som faktisk kan gjøre at vi øker kontakten mellom folk, og stimulerer til å bli involvert i felles aktiviteter. Vi er på jakt etter de tiltakene som skaper engasjement, fellesskap, delaktighet, omsorg og utfordring.