Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Stemmegiving

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Opplegg for å legge ut spørsmål som innbyggere kan gi respons på. En kan fortløpende eller på et gitt tidspunkt publisere resultater.